Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.spolutodame.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetový obchod www.spolutodame.cz jelikož provozovatelem je Visionetworks s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle, 140 00, identifikační číslo: 04816366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 254137.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.spolutodame.cz

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávaní zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

 
Dodací podmínky

1. Obvyklou lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí jeden až deset pracovních dní v závislosti na aktuálním stavu zboží skladem (většinu objednávek expedijeme do druhého dne), přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u hladkých plateb nebo u úhrad platební kartou začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího.

V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.

2.Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

 
Způsob dodání a plateb

Zboží je odesíláno a bude Vám dodáno kurýrem GLS -  následující pracovní den po dni podání.

 

Možnosti plateb a náklady na dodání zboží:

Kurýrní služba GLS

a) platba převodem - platba z účtu: 69kč

b) Dobírka - platba při převzetí zásilky: 89kč

c) online kartou: 69kč

 

Kurýrní služba GLS - vyzvednutí v parcel shopu

a) platba převodem - platba z účtu: 49kč

b) Dobírka - platba při převzetí zásilky: 89kč

c) online kartou: 49kč

 

Platba převodem:

Po vyplnění a odeslání objednávky, uhraďte příslušnou částku na náš bankovní účet. Nezapomeňte uvést variabilní symbol - číslo Vaší objednávky. Po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

číslo učtu:2801017135/2010 (Fio)

 

 

Doprava a platba pro Slovenskou republiku

Doba dodání na Slovensko kurýrní službou GLS je garantována do tří dnů od odeslání.

 

Kurýrní služba GLS

a) platba převodem - platba z účtu: 99kč

b) Dobírka - platba při převzetí zásilky: 149kč

c) online kartou: 99kč

 

Platba převodem- doprava na Slovensko: Po vyplnění a odeslání objednávky, uhraďte příslušnou částku na náš bankovní účet. Nezapomeňte uvést variabilní symbol - číslo Vaší objednávky. Po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

Číslo účtu pro platby v EURO:  

IBAN: CZ1320100000002701017138

BIC: FIOBCZPPXXX

 

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

www.spolutodame.cz umožňují spotřebiteli odstoupit prostřednictvím emailu: paula@spolutodame.cz

nebo lze dstoupit také korespondenčně, a to na adreseVisionetworks s.r.o. Šeříkova 13/763, Ostrava Výškovice, 70030

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle www.spolutodame.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od www.spolutodame.cz obdržel, a to na své náklady.

Adresa pro doručení zboží:
Visionetworks s.r.o. Šeříkova 13/763, Ostrava Výškovice, 70030

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s fakturou a uvedeným číslem bankovního účtu, spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohati. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, mají www.spolutodame.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 
Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 
Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetové nákupní galerie www.spolutodame.cz.

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními. Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 
Prohlášení

Provozovatel internetového obchodu  Visionetworks s.r.o. prohlašuje, že internetové stránky www.spolutodame.cz nejsou oficiálními stránkami žádné ze společností, jejichž ochranné či registrované ochranné známky byly pro účely navigace použity.

Veškeré užití obchodních firem, obchodních jmen, obchodních značek, ochranných známek, registrovaných ochranných známek včetně jejich grafických podob je činěno s cílem zpřehlednit katalog nabízeného zboží a usnadnit tak jednotlivým zákazníkům orientaci v nabízeném sortimentu.

Jako takové jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společností, jejichž zboží je v internetovém obchodu www.spolutodame.cz prodáváno.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 24.09.2016